Inkaldelse til generalforsamling i Lokallisterne i Danmark

Torsdag den 21. marts 2019 kl.14.15 i Bondestuen, Aalborg Kongres & Kulturcenter.

Generalforsamlingen afholdes som sædvanligt i forbindelse med vores gruppemøde på KL's Kommunalpolitiske Topmøde.

Dagsorden
1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Kassereren aflægger regnskab
4: Fastsættelse af kontingent
5: Indkomne forslag
6: Valg af formandskab (udgår)
7: Valg af repræsentanter fra kommuner i de 5 regioner
8: Valg til interne organer i Kommunernes Landsforening samt suppleanter (udgår)
9: Valg af politisk stemmetæller
10: Valg af 2 revisorer
11: Tidspunkt for afholdelse af næste års generalforsamling
12: Eventuelt

Bedste hilsener
På bestyrelsens vegne John Brædder Formand

Her kan du søge landets lokallister:

Hovedstaden & Bornholm
Sjælland
Syddanmark

Midtjylland
Nordjylland

 

Lokallisterne i Danmark - hvorfor?

Lokallisterne i Danmark er en landsforening for lokal- og borgerlister.

Lokallisterne i Danmark er uden partimæssig eller ideologisk tilhørsforhold.

Vi arbejder for, at styrke Lokallisternes synlighed på landsplan, men er samtidig optaget af, at vi har den forskellighed som borgerne kalder på, hvor de bedste løsninger findes lokalt. Vi ønsker bl.a. at vi op mod kommunalvalg kan bidrage med gode råd og vejledning til hinanden, og hjælpe nye lokallister på vej.

Vi ønsker ligeledes, at vi efter kommunalvalget i 2021 bliver styrket i KKR samt KL, dette kræver at vi styrker vores samarbejde lokallisterne imellem. Vi tror på vores fremtid, og formandskabet i foreningen er gode eksempler

Formand John Brædder har været Borgmester i Guldborgsund siden 2010 og gik ved valget 2017 fra 22% af vælgerne til 33% med Guldborgsundlisten. Næstformanden, Anders Gerner Frost blev Borgmester i Gribskov med 22% af stemmerne.