Lokallisterne i Danmark
Beretning 2016

Endnu et roligt år i vores forening.

Aktiviteterne har mestendels bestået i mit arbejde med at finde – overtale -en ny kasserer, så vi kunne få overdraget fra Bjarne Pyndt, som vi i bestyrelsen heldigvis stadig har kontakt med, også efter Dan Andersens heltemodige overtagelse af kassen.

Bjarne sender i øvrigt en hilsen til jer.

Der var virkelig ikke kamp om den post – det lader til, at de fleste LiD-medlemmer har ægtefællen som regnskabschef i det daglige.

De adspurgte vægrede sig ihærdigt.

Tak til Dan fordi du påtog dig opgaven. Den indebærer for dig også en hård kamp med banken for at få den til at give dig adgang til foreningens midler, så beskedne de end er.

Dan har også været opsøgende i forhold til mulige medlemmer og repræsentanter til Lokallisterne i Danmark.

Dan har produceret en oversigt over de 98 kommuners byråds/bestyrelsesmedlemmer, valgt på lokale lister.

På opgørelsestidspunktet var der 96 repræsentanter.

Dem vil vi gerne have meldt ind her - og gerne have med til vores generalforsamling.

Det er stadig plads til flere.

Jørgen Brøgger, min trofaste næstformand gennem 8 år, har ihærdigt holdt hjemmesiden ved lige.

Det er jeg imponeret over, Jørgen, i betragtning af dine betydelige helbredsmæssige udfordringer.

Så omfattende var de, at du måtte frasige dig medlemskabet af kommunalbestyrelsen i Syddjurs tilbage i september.

Så ekstra tak for din indsats for LiD.

Vi blev også i årets løb bedt om at afgive høringssvar til Ministeriet, som vist dengang hed Økonomi og Indenrigs- til Betænkning nr. 1550.

Vores svar skulle bidrage med LiDs holdning til åbenhed om partistøtte. Svaret blev konfereret i bestyrelsen og blev i alt sin enkelthed:

”Lokallisterne i Danmark ønsker fuld åbenhed om partistøtte.

Fuld åbenhed bør gælde både direkte og indirekte støtte til politiske partier og disses kandidater/medlemmer.”

Altså maksimal åbenhed om alle støttebeløb.

Et citat fra Politiken 27. marts 2015 er på linje med vores svar:

Partistøtten skal ud af de mørke klublokaler: Vælgerne har et helt legitimt krav på at vide, hvem der betaler for valgkampen.

Danmark er i dag på pinligt niveau med Albanien, når det gælder graden af åbenhed i lovgivningen om partistøtte.

Tankevækkende, synes jeg, at vi der i Danmark værner så ihærdigt om alle vores friheder, har så en total og middelalderlig lukkethed om, hvem der betaler for valgfesten – eller køber sig til kandidater.

Tilbage til foreningen:

Vi fik brug for vores gode suppleant på KKR-posten i Region Syd. Sonja Rasmussen fra Kerteminde ønskede aflastning pga. for meget arbejde tillige med lang afstand til sit arbejde.

Heldigvis var Aase Nygaard klar til at udfylde pladsen efter Sonja. 

Aase var valgt som personlig suppleant.

Derfor er der i dag brug for at få valgt en suppleant for Aase til KKR Region Syd, såfremt Aase fortsætter som fast medlem.

Vi havde også en positiv henvendelse fra Niels Gertsen fra Odense.

Niels spurgte, om jeg som repræsentant for Lokallisterne i Danmark kunne præsentere foreningen for de fynske lokallister på et aftenmøde i Odense. Da mødet lå oveni et privat familiearrangement, forhørte jeg mig, om en anden kunne deltage.

Det møde påtog Sonja Rasmussen sig at deltage i på vegne af bestyrelsen. Sonja melder, at mødet desværre ikke blev afholdt pga. få for tilmeldte. Så kære fynske LiD-medlemmer – der er brug for, at I tager fat!

Vi har faktisk tidligere været på charmeoffensiv med vores forening.

Bjarne Pyndt og jeg var både i Holbæk og på Langeland for at fortælle om foreningen, og forklare om kravene til oprettelse af en lokalliste.

Vi har osse i LiD forud for hvert kommunalvalg haft en række henvendelser fra gode folk, som ville høre om mulighederne for at starte lokal/borgerlister.

Og så forlyder det, at der er arbejdet i ”baglandet” på at finde et nyt formandskab.

Det er rigtigt glædelige forlydender!!

Da dette er min sidste beretning efter 8 år på posten – efter - som jeg skrev i indkaldelsen – at Bjarne Kristiansen i 2008 mente vi burde nedlægge os selv, glæder det mig oprigtigt, at der er nye stærke kræfter til at tage over.

Selv om denne formandspost bestemt ikke er den hårdeste, jeg har haft, er det umådelig vigtigt for mig, at vi holder foreningen i live og også gerne gør den endnu stærkere.

Det er op til jer at sørge for det.

Det har været en fornøjelse at møde så mange af jer - og det har trods alt også været et stykke arbejde at fastholde foreningens liv og eksistens, men heldigvis har det vist sig værdifuldt ved hvert kommunalvalg, at vi har gjort det.

Lokallisterne i Danmark er mere nødvendig nu end nogensinde, tænker jeg med den nuværende landspolitiske / partipolitiske kurs eller mangel på samme.

Kommunalt selvstyre og driften af kommunerne er så vigtig som ingensinde.

Jeg glæder mig til at følge arbejdet i foreningen og står selvfølgelig fortsat til rådighed, hvis der er noget som helst, jeg kan bidrage med fremover.

Tak til jer for 8 års tillid og særlig tak til Jørgen og Dan for et stærkt samarbejde.
 

10.03.2016

Birgit Hemmingsen