Lokallisterne i Danmark.
generalforsamlingsberetning, 18. marts 2017.

2016 har været et rolig år for lokallisterne dk

Lokallisterne i Danmarks kommuner er i fremgang, tiden peger på færre ideologier, mere samarbejde på tværs, samt at borgere i Danmark faktisk ikke ønsker at binde sig til et bestemt parti, men godt kan lide højt til loftet, og plads til meningsforskelle.

Som Lokalliste kan man langt bedre samle f.eks en hel landsby om at bakke en kandidat op som landsbyens stemme i byrådet. Det er f.eks langt nemmere for en socialdemokrat at bakke op om den rigtige lokalliste-kandidat, end den rigtige lokale venstre-kandidat, netop fordi man ikke er bundet op på ideologier, men i højere grad går efter løsninger for alle, noget som mange lokallister er kendt for

Centraliseringen er slut, nu hedder det i højere decentralisering, nærhed, borgerinddra- gelse, og lokal forankring. Her kan lokallisterne, hvis vi selv vil, spille en væsentlig rolle, ved at hverve lokale ildsjæle som vores kandidater

Er der generelt større politikerlede ? -  ja det er der, men mest rettet mod Christiansborg. Og så er det jo stærkt ikke at være forankret der; - dette skal vi udnytte, for fakta er, at det faktisk som lokalliste-borgmester altid er nemt at komme i kontakt med en minister, fordi vi ikke er forankret i en speciel ideologi, som er modsat rettet ministeren, eller for den sags skyld analog med, se blot på politiskolen !!

Den 21 november 2017, er der kommunal- og regionsvalg. Her har vi et godt udgangspunkt som lokallister for fremgang; mange borgere efterspørger nemlig, hvad kan du som lokalpolitiker gøre for mig ? Al lovgivning kommer enten fra EU eller Christiansborg, og det skal naturligvis følges, men vi kan som lokallister tillade os at stille spørgsmål, om dette nu også passer ind i netop vores kommune, af den simple årsag, at vi jo ikke er fedtet ind i det centralt andre steder. Dette kan borgerne godt lide, og det skal vi udnytte i den kommende valgkamp.

Bestyrelsen lægger op til at vi på tværs af lokallister rykker sammen og benchmarker hinanden med gode ideer, da der ikke er grund til at opfinde og vaske den samme tallerken af 2 gange, med håbet om fortsat opbakning til vores lille forening, overgiver jeg beretningen til debat

John Brædder
Formand lokallisterne 

Debatemner:

Regionsvalg
Ambassadør korps
Bredt geografisk forankret
Strategi
Valgforbund
Møder gruppeformænd
Fortæl hvad vi selv kan
Sociale medier
Mål for antallet af stemmer
Samarbejde på tværs
Hel politik for alle områder
Ungelister
Stærk hjemmeside og face-book