Lokallisterne i Danmark

Regionsrepræsentanter

I hvert region er der valgt en regionsrepræsentant.

Denne fungerer som koordinatorer for fællesaktiviteter i regionen.

Alle regionsrepræsentanterne udgør sammen med formandskabet, formand og næstformand bestyrelsen for Lokallisterne i Danmark.

Regionsrepræsentanter finder du under bestyrelsen - klik her