De mindre lokalsamfund - især i yderområderne - risikerer at tabe på henholdsvis økonomiaftalen mellem Regeringen og KL og på besparelsesforslagene i regeringens udspil til ny finanslov.
Det skriver "Altinget" i et nyhedsbrev den 15. oktober 2015, - således :

Ældremilliard går uden om udkantskommuner. - Læs her.
Regeringens sparekniv rammer yderområderne. - Læs her.

LOKALLISTERNE I DANMARK
ser dette som to alvorlige trusler mod lokalsamfundene.

Lokallisternes fokus er at skabe bedst mulige forhold for vore mange lokalsamfund - store som mindre, - og udtrykker derfor hermed sin utilfredshed med den skævvridning, der hermed vil opstå, - stik imod Regeringens - og alle øvrige partiers - løfter i valgkampen om at sikre mere balance i det danske samfund. En ubalance, der ikke vil blive opvejet af udflytningen af statslige arbejdspladser, hvor kun 3 ud af 10 medarbejder i de pgl. styrelser og institutioner m.v. vil flytte med til provinsen.- Ak ja, et er løfter, noget andet realiteternes virkelighed.