Generalforsamlingen den 10. marts 2016 var en virkelig positiv oplevelse med engagerede og debatlystne deltagere, mange konstruktive og visionære forslag.
Foreningen fik valght nyt formandsskab, da både formand Birgit Hemmingsen og næstformand Jørgen Brøgger efter 8 år på posterne ønskede at blive afløst. - Ny formand blev borgmester John Brædder, Nyt Guldborgsund, og ny næstformand kommunalbestyrelsesmedlen Anders Gerner Frost, Nyt Gribskov.

I bemærkninger til beretningen var der bl.a. enighed om, at  Lokallisterne skal være en bred, fælles platform for alle lokallister i Danmark med det må at skaffe flest mulige borgmester og udvalgsformandsposter til lokallisterne. - Og der får regionsrepræsen-tanterne en opgave forud for KV 2017.
den nye formand laqncerede idéen om udsendelse af nyhedsbreve samt et fælles logo. Den gamle tanke om fælles bogstavbetegnelse var igen oppe at vende, blev sædvanen tro udelukket af hensyn til gamle lister, der har kørt med genkendelige bogstaver i mange år. Ligeledes blev større erfaringsudveksling efterlyst.

Under eventuelt kom også mange gode forslag og idéer. Blandt andet forslag om repræsentation på Folkemødet på Bornholm og fælles markedsføring, Der var spørgsmål om Lokallisternes repræsentationer i KL's organer og KKR. Også problemerne med brevstemmer blav vendt.Endelig blev det afgående formandsskab takket med klapsalver.

Se den nye bestyrelse her.

Læs generalforsamlingsberetningen her

Se indkaldelse til generalforsamling, den 10. marts 2916 her.

Se frølgebrev til indkaldelsen til generalforsamling 2016 her.