8.11.2013

Henvendelse om det demokratiske underskud for lokale lister og kandidater


Kære Margrethe Vesterager

Vi erfarer det glædelige, at antallet af brevstemmer til det kommende kommunalvalg er næsten firedoblet oplyses det fra flere kommuner.

Desværre sker dette i voldsom modstrid med det demokratiske princip om, at valg selvfølgelig bør ske på fuldt oplyst grundlag.

Først 28.10.2013 blev det flere steder endeligt, hvilke bogstavsbetegnelser de lokale lister kunne få og hvilke kandidater, der kunne godkendes.

Brevstemmeafgivelse har kunnet ske siden 20.08. og på det tidspunkt skete der opslag af de landspolitiske partier og lister ved alle brevstemmesteder, der var godkendt primo august.

Lokallisterne i Danmark skal meget beklage denne udemokratiske situation - især når Danmark ellers ude i verden er foregangsland for demokratiske valg.

Vi er naturligvis vidende om, at den lange periode for afgivelse af brevstemmer ikke er ny, men dette års massive kampagne for brevstemmer sætter en tyk streg under, at der ikke brevstemmes på fuldt oplyst grundlag.

Vi skal derfor anmode Økonomi- og Indenrigsministeren oplyse, hvilke tiltag der kan iværksættes allerede nu – og bestemt også fremover for at begrænse skaden.

Vi er bekendt med, at Ombudsmanden for længst har videresendt vores henvendelse til ham til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Det vil være rart med et svar inden valget!


Tak og bedste hilsener

Birgit Hemmingsen

Formand for Lokallisterne i Danmark

8.11.2013