LOKALLISTERNE I DANMARK

indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Torsdag den 16. marts 2017 kl. 10.30 i Aalborg

Generalforsamlingen afholdes som sædvanligt i forbindelse med vores gruppemøde på KL's Kommunalpolitiske Topmøde.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren aflægger regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formandskab (udgår)
 7. Valg af repræsentanter fra kommuner i de 5 regioner
 8. Valg til interne organer i Kommunernes Landsforening samt suppleanter (udgår)
 9. Valg af politisk stemmetæller
 10. Valg af 2 revisorer
 11. Tidspunkt for afholdelse af næste års generalforsamling
 12. Eventuelt


Bedste hilsener

På bestyrelsens vegne

John Brædder

Formand