Lokallisterne har i henhold til valgresultatet ved KV 13 ret til en repræsentant i i hvert kommunekontaktråd (KKR) i hver region.
I de regioner, hvor Lokallisternen besætter en borgmesterpost, er det den pgl. borgmester, der besætter denne post (alle borgmestre er "fødte medlemmer" af KKR). I de øvrige regioner besættes pladsen i KKR af den lokalliste i regionen, der har opnået det højeste stemmetal ved KV 13, medens posten som personlig stedfortræder for KKR-medlemmet besættes af den lokalliste i regionen, der har opnået det næsthøjeste stemmetal.
Repræsentanterne i de enkelte regioner er således:

Region Nordjylland:
KKR-repræsentant:
Borgmester Tobias Birch Johansen.Læsø Listen, Læsø Kommune.
Født medlem.

Region Midtjylland:
KKR-repræsentant:
1. viceborgmester Preben Christensen. Fælleslisten, Ikast-Brande Kommune.
Personlig stedfortræder for Preben Christensen:
Udvalgsformand Bjarne Overmark. Beboerlisten, Randers Kommune.

(I Region Midtjylland er 2. viceborgmester Jørgen Brøgger, Borgerlisten Syddjurs, endvidere af KKR uidpeget som personlig stedfortræder for borgmesteren).

Region Syddanmark:
KKR-repræsentant:
Økonomiudvalgsmedlem (tidl. borgmester) Sonja Rasmussen. Borgerlisten, Kerteminde Kommune.
Personlig stedfortræder for Sonja Rasmussen:
1. viceborgmester Aase Nyegaard. Fælleslisten, Sønderborg Kommune.

Region Sjælland:
KKR-repræsentanter:
Borgmester John Brædder. Guldborgsundlisten, Guldborgsund Kommune.
Født medlem.
og
2. viceborgmester René Tuekær. Borgerlisten, Faxe Kommune.
Personlig stedfortræder for René Tuekær:
Byrådsmedlem Thomas Kielgast: Ny Centrum, Køge Kommune.

Region Hovedstaden:
KKR-repræsentanter:
Økonomiudvalgsmedlem Anders Gerner Frost. Nyt Gribskov, Gribskov Kommune.
og
Byrådsmedlem Maria Steno. Lokallisten Rudersdal, Rudersdal Kommune.
Personlige stedfortrædere:
For Anders Gerner Frost:
Byrådsmedlem Arne Bech. Hvidovrelisten, Hvidovre Kommune.
For Maria Steno:
2. viceborgmester Jesper Hammer. Det Ny Allerød, Allerød Kommune.