Under overskriften
NY VALGLOV VIL GIVE MERE RETFÆRDIGE BYRÅD
bringer ALTINGET den 11. april 2017 et indlæg, valgprofessor Jørgen Elklit kommenterer S og V's blokering af et forslag om ny valglov, der skal sikre mere retfærdige valg til byråd og regioner.

Det er noget, mange lokallister ofte har oplevet: At med den nuværende valglov kan de store politiske partier kan få valgt kandidater, der har har væsentligt færre personlige stemmer end eksempelvis en kandidat fra en lokalliste, der ikke opnår valg. - derfor følger Lokallisterne i Danmark interesseret debatten.

Se den pgl. artikel fra Altinget her.