Kommunernes Landsforening 
Kommunernes Landsforening 

Oversigt over lokallister, som har tilsluttet sig samarbejdet om valg til KL's bestyrelse.

Hent tilmeldingsliste for tilslutning til Lokallisternes listesamarbejde for at opnå repræsentation i KL's bestyrelse og styrende organer her.

Lokallisterne i Danmark er for tiden ikke repræsenteret i KL's bestyrelse (Kommunernes Landsforening).

Det er et af målene for Lokallisterne i Danmark igen at opnå denne repræsentation.

Repræsentanter for listerne afholder gruppemøde i forbindelse med KL's Kommunalpolitiske Topmøde.

Siden 2009 har foreningens generalforsamling været afholdt i forbindelse med Topmødet.