Skriv en tekst her

Fokusområder

LOKALLISTERNE ØNSKER FULD ÅBENHED OM PARTISTØTTE.

Formanden for Lokallisterne i Danmark, cand. jur. Birgit hemmingsen (Gentoftelisten), har i mail af 29. april 2015 til Lovkvalitetskontoret skrevet:

"
Fra: Birgit Hemmingsen
Sendt: 29. april 2015 15:55
Til: 'lovkvalitetskontoret@jm.dk'
Emne: Lokallisternes udtalelse til partistøtteudvalgets betænkning

Lokallisterne i Danmark ønsker fuld åbenhed om al partistøtte.

Der bør være fuldstændig åbenhed både om direkte og indirekte støtte til politiske   
partier og disses kandidater/medlemmer.

Venlige hilsener
Birgit Hemmingsen
Formand for lokallisterne i Danmark
Mobil 72 68 11 20
"

Henvendelsen har endnu ikke medført noget svar.

Stort demokrati-problem i Danmark
Lokallisterne vil gøre noget ved den demokratiske ubalance

Borgerne har siden den 20. august kunnet brevstemme, - men det er først muligt for Lokallister at få en bogstavbetegnelse fra den 8. oktober. Det betyder i praksis, at det kun er de etablerede, politiske partier, vælgerne kan brevstemme på i perioden fra den 20. august til den 8. oktober. Det er i den grad en uacceptabel demokratisk ubalance, somforeningen LOKALLISTERNE I DANMARK vil tage op overfor regering, folketing og KL. Om nødvendigt med juridisk bistand, - ligesom da vi ved juridisk bistand fik ændret bestemmelserne om repræsentation i KL's bestyrelse.

Emnet om de udemokratiske bestemmelser vedrørende brevstemme-afgivelse behandles i en udsendelse på DR P1 lørdag den 19. oktober kl. 16.30

Læs mere her

Et vigtigt fokuspunkt for Lokallisterne siden generalforsamlingen den 15.-03.-2012 har været at få en ny og tidssvarende hjemmeside. Det er nu en realitet.

Herefter er det vigtigste fokusområde, at sikre tilslutning til liste- forbund fra flest mulige af de lokallister, der opstiller ved valget i 2013 - ja helst dem alle - for derved igen at opnå repræsentation i KL's bestyrelse. - Læs nærmere herom i bestyrelsens nyhedsbrev marts/april 2012 her.

Derudover er det et vigtigt fokuspunkt for Lokallisterne, at det kommunale selvstyre ikke forringes yderligere. Læs mere her.

LOKALLISTERNES HENVENDESE TIL INDENRIGSMINISTEREN SER UD TIL AT HAVE GIVET RESULTAT.

Måske er det Lokallisternes henvendelse til ministeren - jvfr. nedenstående -, der er årsagen
til denne passus i den politiske aftale:

"
For at sikre, at information om alle de opstillede kandidatlister til kommunale og regionale valg, herunder ikke mindst lokallisterne, er offentligt tilgængeligt, når brevstemmeafgivningen går i gang, er partierne ligeledes enige om at harmonisere fristerne for godkendelse af kandidatlister med fristen for tidligste brevstemmeafgivning her i landet til kommunale og regionale valg ved en ændring af begge frister.

"

HENVENDELSE TIL INDENRIGSMINISTEREN OM DET UDEMOKRATISKE VED REGLERNE OM BREVSTEMMEAFGIVNING TIL KOMMUNALVALG.

Landsformand, cand jur. Birgit Hemmingsen (Gentoftelisten) har på vegne af Lokallisterne i Danmark rettet henvendelse til indenrigsministeren om det åbenlyst udemokratiske i forbindelse med brevstemmeafgivning. - Læs henvendelsen her.

Og læs indenrigsministerens svar her.