Nyhedsbreve

Her finder du nyheder fra Lokallisterne i Danmark - klik nedenfor:

SIDSTE NYT :

Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, nr. 9, 19. marts 2015 bringer to mibndre interviews med lokallistyepolitikeren Ellen Philipsen Dahl, Demokratisk Balance, Formand for Beskæfti-gelses- og Erhvervsudvalget i Morsø Kommune.  - Vi tillader os her  at gengive begge interviews.
Det første "mini-intervies" vedrører fordlaget omk sammenlægning af KL og Danske Regioner, - der som bekendt faldt ved KL's Topmøde den 12.-13. marts 2015 i Aalborg.

Her er det første "mini-interview" :

Vil du stemme for eller imod en undersøgelse af, om KL og Danske Regioner skal fusionere ?
Jeg vil stemme ja. helt sikkert. Men dermed har jeg jo ikke taget stilling til, om fusionen er en god idé. Det er jon undersøgelsen, der skal belyse det. Som der også står i det seneste nummer af Danske Kommuner, så er man jo spændt på, om det vil føre til en centralisering eller en decentralisering.
Er du for eller imod fusionen ?
Jeg er nok en smule bekymret, fordi jeg kommer fra en udkantskommune.
Hvorfor er du det ?
Jeg synes jo i forvejen, et vi bliver lidt klemt af de store. derfor er jeg spændt på at se, hvordan man vil organisere det. Jeg er bekymret men åben for at høre, hvad hvad det er fornogle ting, man tænker ind i det konkret.

Og her følger det andet interview:

Ellen Philipsen Dahl (L), formand for beskæftigelses- og erhvervsudvalget i Morsø Kommune.

Nævn en politiker, som gør det godt.
- Justitsminister Mette Frederiksen (S). Hun er arbejdsom, klar i mølet og kompetent. Kanb tale et sprog, alle forstår, og er ikke bange for at sige sin mening, selv om den ikke er populær.
Hvad er det bedste, du har været med til til som politiker ?
- At være med til at sætte fokus på værdierne i de tyndt befolkede områder og at skabe synlighed.
Og det værste ?
- At lukke skoler og beskære de kommunale budgetter, der i forvejen er hårdt opspændte i forhold til velhavende kommuner.
Hvordan får man politik og privatliv til at balancere ?
- Man venter til børnene har deres eget liv.
Hvad er din seneste kulturoplevelse ?
- Jeg så Whiplash i Bio Mors. En biograf, jeg iøvrigt selv har været med til at starte.
Har du et yndlingssportshold ?
- Mors-Thy Håndbold.
Fortæl om din seneste oplevelse med Facebook.
- det var et opslag om et debatmøde på Mors, hvor folketingspolitikere inviteres til øen.
Hvad læser du i øjeblikket ?
-Morten Sabroe: "Du som er i himlen"
Hvad husker du bedst fra din skoletid ?
- Min gymnasietid og nye, langtidsholdbare venskaber.
Hvad er din seneste sportspræstation ?
- At tænke på at starte golfsæsonen.
Hvad er din seneste præstation i et køkken ?
- Fiskefrikadeller og salat.
Hvad fik dig til at blive politiker ?
- Nysgerrighed og lyst til at få medbestemmelse.

Ja, såvidt nyhedsmagasinet Danske Kommuner. - Dejligt at læse om en lokalliste-politker med klare og præcise svar.

10.-01.-2014:
Billund får Borgerliste

Ole Macussen, løsgænger i Billund byråd og tidligere medlem af SF, har dannet en Borgerliste, som borgerne får mulighed for at sætte kryds ved ved næste valg i 2017. Ole Marcussen har fået følgeskab af Mads Brichstein Bay, der er medlem af byrådet for SF, men som nu melder sig ud af partiet. - Læs mere her.

17.-10.-2013:
Fhv. socialminister Yvonne Herløv Andersen, der repræsenterede Cengtrum-demokraterne i to Nyrup-regeringer i 1990-erne stiller nu op for Lotinga-listen i Slagelse. 
Læs mere
her

01.-05.-2013:
Demokratisk Balance, Mors
1. viceborgmester på Mors, Michael Dahlgaard står sammen med Poul Erik Olsen bag stiftelsen af den nye tværpolitiske lokalliste Demokratisk Balnce på Mors. Begge er tidligere SF'ere.
Michael Dahlgaard forlod i marts sammen med det andet SF-byrådsmedlem Tore Müller, partiet, der nu er uden repræsentation i Morsø Byråd.
Michael Dahlgaard siger til TV MIDT/VEST: "Hvis man skal definere den traditionelle kommunale borgerliste, så er det med et meget snævert fokus - mange gange på nogle enkelte sager, som man vil jagte. Den ambition, vi har til fælles, os, der arbejder med det her projekt, det er, at vi vil definere et helt partiprogram".  

Kommentar:
Foreningen Lokallisterne i Danmark er uenig i Michael Dahlgaards udtalelse om, at de fleste, traditionelle borgerlister arbejder med snævert fokus. Det underbygges af mange lokallisters programmer.

16.-04.-2013:
Sakskøbinglisten
Tidligere S-borgmester i den tidligere Sakskøbing Kommune og nuværende Guldborgsund Kommune, Kaj Petersen, står bag stiftelsen af en ny lokalliste, Sakskøbinglisten, til det forestående kommunalvalg. Det gør han sammen med en anden sakskøbingenser og tidligere byrådskollega og forhenværende partifælle, Preben Rasmussen, der ligeledes har siddet i både Sakskøbing og Guldborgsund byård.
Kaj Petersen siger til DR.dk: "Vi er indtilo videre fem, som er enige om at danne sakskøbinglisten, men vi arbejder med yderligere fire-fem navne" . Foreløbig vil kaj Petersen dog kun sætte navn på Preben Rasmussen.

 

26.-03.-2013:
Hørsholmlisten genopstår
To afhoppere fra h.h.v. V og S genopliver Hørsholmlisten og vil tilbageerobre den repræsentation i byrådet, listen havde i 1997.

Liste T i Frederikshavn
vil ligeledes søge at tilbageerobre repræsentationen i byrådet ved det forestående valg.

Det skriver dr.dk i en pressemeddelelse i dag.

05.-03.-2013:
To nye lokallister ruster sig til opstilling ved KV 2013

Velfærdslisten i Randers
Byrådsmedlem og tidligere SF'er i Randers, Kasper Fuhr Christensen, har oprettet en længe varslet liste. Kasper Fuhr forlod i november 2012 SF på grund af uenighed med moderpartiets rolle i regeringen.
Den nye liste vil tage fra skattegaver og prestigeprojekter og give til velfærd, forklarer han iflg. DR Østjylland. Bag listen står 35 personer af vidt forskellig observans.
Avisen Kommunen interviewede Kasper Fuhr i forbindelse med udmeldelsen af SF, og allerede på det tidspunkt forlød der rygter om, athan barslede med en liste ved dette navn. Læs interviewet
her.

Borgerplatform, Skive Kommune
Det tidligere socialdemokratiske byrådsmedlem i daværende Glyngøre Kommune, Leo B. Rasmussen, står bag bestræbelserne på at få lokallisten "Borgerplatform" opstillet til kommunalvalget den 19. november.
"Borgerplatform" blev stiftet 8 måneder før kommunalvalget i 2009, og havde i disse 8 måneder et mandat i SkiveByård, Leo B. Rasmussen. Ved valget i 2009 manglede "Borgerplatform" knap 100 stemmer i at blive repræsenteret i Skive Byråd. Men nu forsøger "Borgerplatform" sig igen, stadig med Leo B. Rasmussen i spidsen.

Læs mere
her.

26.-02.-2013:
Ny Lokalliste under opstart i Lolland Kommune.
Med henblik på det forestående kommunalvalg 19. november i år arbejdes der i øjeblikket på at starte en ny lokalliste i Lolland Kommune.
Vi ønsker held og lykke med arbejdet, som vi vil følge løbende.

24.-02.-2013:
 i INDEVÆRENDE BYRÅDSPERIODE ER I indeværende byrådsperiode er 14 byrådsmedlemmer på landsplan skiftet til en lokalliste :
Tidsskriftet Kommunen beskæftiger sig udgave nr. 6, 2013, den 19. februar med danske byrådsmedlemmers parti- og gruppeskifte.
Det fremgår heraf blandt andet, at 14 har fundet anledning til at skifte til en lokalliste.
I den anledning siger kommunalforsker og forskningschef ved Danmarks Journalisthøjskole, Roger Buch, blandt andet, at ”det er nemmere at skifte parti lokalt, fordi det partipolitiske og ideologiske ikke fylder nær så meget som på landsplan. Meget kommunalpolitik er konkret og handler om jordnære ting.  Interne uenigheder og slagsmål drejer sig ofte om emner som, hvor mange bade de ældre skal have ugentligt, eller hvor mange skoler, kommunen skal lukke”.

Lokallisterne er helt enig i forskningschefens vurdering. 

04. februar 2013:
Borgerlisten i Syddjurs Kommune, der for to uger siden kunne berette om en fordobling af sit mandattal i byrådsgruppen (jvfr. nedenstående), kan nu berette om en tredobling af mandattallet.
Tommy Bøgehøj, der tidligere har repræsenteret Det Konservative Folkeparti i byrådet, er pr. 1. februar 2013 skiftet til Borgerlisten Tommy Bøgehøj er næstformand i Udvalget for Natur, Teknik og Miljø og deuden medlem af Økonomiudvalget.
Læs mere
her.
 
_____________________________________________________________

18. januar 2013:
2. viceborgmester og formand for Udvalget for Social, Sundhed og Ældre i Syddjurs Kommune, Ninna Thomsen, er efter en periode som løsgænger efter bruddet med Socialdemokraterne i december 2012 blevet medlem af Borgerlistens Byrådsgruppe, -for hvem hun også opstiller ved kommunalvalget i november 2013.
Læs mere
her.
 
_____________________________________________________________

November 2012:
Kertemindes borgmester skifter til Borgerlisten.
Borgmester i Kerteminde Kommune, Sonja Rasmussen, har forladt Socialdemokratiet og er, efter en kortere periode som løsgænger, blevet medlem af Borgerlistens byrådsgruppe.
Sonja Rasmussen vil i forbindelse med kommunalvalget i november 2013 forsøge at fastholde borgmesterposten med baggrund i sit medlemsskab af Borgerlisten.

__________________________________________________________

Maj 2012:
Ny Lokalliste i Gribskov.
En ny lokalliste har set dagens lys i Gribskov Byråd. Listen har fra starten fire byrådsmedlemmer, der har stiftet den nye liste under sloganet "Samarbejde skaber resultater". De fire byrådsmedlemmer er: Anders Gerner Frost, Morten Jørgensen, Flemming Møller og Cannot Croner.
Tidligere viceborgmester i Helsinge Byråd, Erik Nørgaard, er formand for den nye liste.
Vi byder den nye lokalliste velkommen på den politiske bane, - og gerne som medlem af Foreningen Lokallisterne i Danmark.

Læs mere her og her.

Og se listens nye hjemmeside her.