Generalforsamling

Lokallisterne i Danmark har eksisteret siden 1978.

Samarbejdet har udviklet sig fra et uformelt samarbejde til stiftelsen af foreningen Lokallisterne i Danmark i 1995.

Der afholdes generalforsamling hvert år i januar kvartal.

Se indkaldelse til generalforsamling 2017 her.
Se beretning ved generalforsamling 2017 her.
Se referat fra generalforsamling 2017 her og her.

Hanne Bjertrup udnævnt til æresmedlem
af Lokallisterne i Danmark
ved generalforsamlingen den 21. marts 2013 i Aalborg

Hanne Bjertrup fra Silkeborg, der sammen med Curt Nielsen (tidligere borgmester i Give Kommune og første formand for Lokallisterne i Danmark) var initiativtager til stiftelsen af Foreningen Lokallisterne i Danmark i 1995 blev ved Lokallisternes generalforsamling ved KL's Topmøde i Aalborg den 20. marts 2013 udnævnt til æresmedlem af foreningen.
Ved udnævnelsen fortalte Hanne Bjertrup fornøjeligt og engageret om arbejdet med stiftelsen og de første års kamp for repræsentation i KL's bestyrelse m.v. (fotoet herover).

Hanne Bjertrup blev hædret med diplom og blomsterbuket, overrakt af Lokallisternes formand, Birgit Hemmingsen (fotoet herover).
Diplomet bærer teksten:


Foreningen
Lokallisterne i Danmark
udnævner herved
Hanne Bjertrup
til ærersmedlem

som tak for initiativet til og arbejdet med stiftelsen af Foreningen Lokallisterne i Danmark
Lokallisternes generalforsamling
ved KL's Topmøde 21. marts 2013


Birgit Hemmingsen
formand