Generalforsamling

Se oversigten over Lokallisternes repræsentanter i regionernes kommune-kontaktråd (KKR) efter KV 2013 her.

Lokallisterne i Danmark har eksisteret siden 1978.

Samarbejdet har udviklet sig fra et uformelt samarbejde til stiftelsen af foreningen Lokallisterne i Danmark i 1995.

Der afholdes generalforsamling hvert år i januar kvartal.

Se indkaldelse til generalforsamling 2017 her.
Se beretning ved generalforsamling 2017 her.
Se referat fra generalforsamling 2017 her og her.

Se indkaldelse til generalforsamling 2016 her - og følgebrev til samme indkaldelse her.

Formandsberetning, generalforsamling 2015.- Læs her.

Generalforsamlingsreferat 2015. - Læs her.

h

Lokallisterne i Danmark indkalder til
GENERALFORSAMLING

Torsdag den 12. marts 2015, kl.13.45
i Latinerstuen, Aalborg Kongreshal
Generalforsamlingen afvikles i forbindelse med KL's Topmøde samme sted.
Læs indkaldelsen her

GENERALFORSAMLING 2014
Lokallisternes generalforsamling 2014 afholdtes torsdag den 20. marts i Aalborg Kongrescenter
i forbindeklse med KL´s topmøde
Se formandens beretning her
og det af KL udarbejdede referat fra generalforsamlingen her
Diverse valg m.v. fremgår af referatet

Hanne Bjertrup udnævnt til æresmedlem
af Lokallisterne i Danmark
ved generalforsamlingen den 21. marts 2013 i Aalborg

Hanne Bjertrup fra Silkeborg, der sammen med Curt Nielsen (tidligere borgmester i Give Kommune og første formand for Lokallisterne i Danmark) var initiativtager til stiftelsen af Foreningen Lokallisterne i Danmark i 1995 blev ved Lokallisternes generalforsamling ved KL's Topmøde i Aalborg den 20. marts 2013 udnævnt til æresmedlem af foreningen.
Ved udnævnelsen fortalte Hanne Bjertrup fornøjeligt og engageret om arbejdet med stiftelsen og de første års kamp for repræsentation i KL's bestyrelse m.v. (fotoet herover).

Hanne Bjertrup blev hædret med diplom og blomsterbuket, overrakt af Lokallisternes formand, Birgit Hemmingsen (fotoet herover).
Diplomet bærer teksten:


Foreningen
Lokallisterne i Danmark
udnævner herved
Hanne Bjertrup
til ærersmedlem

som tak for initiativet til og arbejdet med stiftelsen af Foreningen Lokallisterne i Danmark
Lokallisternes generalforsamling
ved KL's Topmøde 21. marts 2013


Birgit Hemmingsen
formand

Borgmester Aase Nyegaard, Sønderborg har ordet, - og fortæller bl.a. om bestræbelserne om at undgå kasernelukning.

Kasserer Bjarne Pyndt fremlægger det reviderede regnskab.
Til venstre landsformand Birgit Hemmingsen og i midten dirigenten, Gert Krogstad fra Hvidovrelisten.

Ved generalforsamlingen blev alle Lokallisterne opforderet til at tilmelde sig listesamarbejdet vedr. repræsentation til KL's bestyrelse og øvrige organer.
Det er en mærkesag for Lokallisterne at få anerkendt, at når først en Lokalliste har tilsluttet sig dette listesamarbejde, skal det være gældende indtil det aktivt trækkes tilbage, - således at alle landets Lokallister ikke skal gennem den samme procedure ved hvert kommunalvalg.

Find tilmeldingslisten til listesamarbejdet her
Vi opfordrer alle Lokallister til at tilslutte sig listesamarbejdet snarest muligt. - På forhånd tak !

Referat fra generalforsamlingen vil blive lagt her på hjemmesiden så snart, vi har modtaget det fra KL,
der stillede referent til rådighed

Generalforsamlingen vedtog at rette henvendelse til Regeringen vedr. dennes udspil 

 "Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark" 

 med den besked, at det ikke er godt nok, at der kun forlanges 97 % dækning, - det skal efter Lokallisternes opfattelse være 100 % dækning, så alle egne af landet og alle borgere får mulighed for at leve op til kravene om et stadig mere digitalt samfund med stadig større grad af krav om digital selvbetjening.

Indkaldelse til generalforsamling 2013 

20.02.2013

LOKALLISTERNE I DANMARK

indkalder hermed til ordinær generalforsamling  

Torsdag den 21. marts 2013 kl. 12.45 i Ålborg Kongreshal 

Generalforsamlingen afholdes igen i år i forbindelse med vores gruppemøde på KL's Kommunalpolitiske Topmøde.  

Som for tidligere år, håber vi hermed at opnå det bedst mulige fremmøde ! 

Gruppemødet og generalforsamlingen afvikles i Harlekinsalen, som Lokallisterne har fået stillet til rådighed.  

Dagsorden 

for generalforsamlingen er ifølge vedtægternes § 5:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren aflægger revideret regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formandskab (ordinært valg udgår i ulige år)
 7. Valg af repræsentanter fra kommuner i de 5 regioner samt af suppleanter for disse
 8. Valg til interne organer i Kommunernes Landsforening samt af suppleanter
 9. Valg af 2 revisorer
 10. Tidspunkt for afholdelse af næste års generalforsamling
 11. Eventuelt  

Vi glæder os til at se jer!

Bedste hilsener
På bestyrelsens vegne

Birgit Hemmingsen
formand

KL's repræsentantskab:
Ved generalforsamlingen 20. marts 2014 skulle der vælges 3 repræsentanter fra Lokallisterne til KL's repræsentantskab. Der blev forslået 4 kandidtater: Jesper Hammer, Allerød, Svend Bertelsen, Hjørring,Allan Busk, Rebild og Sonja Rasmussen, Kerteminde. Valgt blev Jesper Hammer, Svend Bertelsen og Sonja Rasmussen. - Læs mere
her.