Aktuelle politiske emner

LOKALLISTERNE ØNSKER FULD ÅBENHED OM PARTISTØTTE.

Formanden for Lokallisterne i Danmark, cand. jur. Birgit hemmingsen (Gentoftelisten), har i mail af 29. april 2015 til Lovkvalitetskontoret skrevet:

"
Fra: Birgit Hemmingsen
Sendt: 29. april 2015 15:55
Til: 'lovkvalitetskontoret@jm.dk'
Emne: Lokallisternes udtalelse til partistøtteudvalgets betænkning

Lokallisterne i Danmark ønsker fuld åbenhed om al partistøtte.

Der bør være fuldstændig åbenhed både om direkte og indirekte støtte til politiske   
partier og disses kandidater/medlemmer.

Venlige hilsener
Birgit Hemmingsen
Formand for lokallisterne i Danmark
Mobil 72 68 11 20
"

Henvendelsen har endnu ikke medført noget svar.

LOKALLISTERNES HENVENDESE TIL INDENRIGSMINISTEREN SER UD TIL AT HAVE GIVET RESULTAT.

åske er det Lokallisternes henvendelse til ministeren - jvfr. nedenstående -, der er årsagen
til denne passus i den politiske aftale:

"
For at sikre, at information om alle de opstillede kandidatlister til kommunale og regionale valg, herunder ikke mindst lokallisterne, er offentligt tilgængeligt, når brevstemmeafgivningen går i gang, er partierne ligeledes enige om at harmonisere fristerne for godkendelse af kandidatlister med fristen for tidligste brevstemmeafgivning her i landet til kommunale og regionale valg ved en ændring af begge frister.

"

HENVENDELSE TIL INDENRIGSMINISTEREN OM DET UDEMOKRATISKE VED REGLERNE OM BREVSTEMMEAFGIVNING TIL KOMMUNALVALG.
Landsformand, cand. jur. Birgit Hemmingsen (Gentoftelisten) har på vegne af Lokallisterne i Danmark rettet henvendelse til Indenrigsministeren vedrørende det åbenlyst udemokratiske i forbindelse med brevstemmeafgivning. - Læs henvebndelsen
her.

Og læs ministerens svar her.

DEMOKRATISK UNDERSKUD
til stor ulempe for alle lokallister i Danmark

Borgerne har siden den 20. august kunnet brevstemme, - men det er først muligt for Lokallister at få en bogstavbetegnelse fra den 8. oktober. Det betyder i praksis, at det kun er de etablerede, politiske partier, vælgerne kan brevstemme på i perioden fra den 20. august til den 8. oktober. Det er i den grad en uacceptabel demokratisk ubalance, somforeningen LOKALLISTERNE I DANMARK vil tage op overfor regering, folketing og KL. Om nødvendigt med juridisk bistand, - ligesom da vi ved juridisk bistand fik ændret bestemmelserne om repræsentation i KL's bestyrelse.

I et interview til Politiken om dette emne siger Lokallisterne formand, cand jur. Birgit Hemmingsen:

"Det er et meget betænkeligt forløb og en udemokratisk proces, loven fastlægger i forbindelse med godkendelse af lokallisterne til kommunalvalget.
Listerne kan nemlig som udgangspunkt først få tildelt bogstav og blive godkendt efter den 8. oktober, ifølge valgloven, mens det allerede er muligt at brevstemme til dette valg fra 20. august.
Brevstemmeafgivelse kan altså ske på et tidspunkt, hvor der ingen oplysninger ligger til vælgerne om, hvilke partier og lister, der rent faktisk stiller op i de enkelte kommuner - et emne, som kommunalforskerne også gerne må tage op!
Også selv om brevstemmer kan fortrydes."

Spørgsmål: Tror du at det har nogen betydning for listerne at de først bliver godkendt den 8. oktober, når man allerede kan brevstemme nu?
Svar: "Når der kan brevstemmes 3 måneder før det er kendt hvilke lister og partier, der stiller op i den enkelte kommune,  må det i sagens natur styrke de ”siddende” – det er jo dem,  man som vælger ved noget om og derfor kan skrive på stemmesedlen."

Spørgsmål: Kan det være noget af årsagen til det ikke går så godt for lokallisterne?
Svar: "Lokallister arbejder med rent lokale fokuspunkter – jo større kommuner, desto længere afstand fra borgere til alle politikere.
Den profilering, der gennem en hel valgperiode sker i lokale medier er en profilering af det siddende styre.
Al medieomtale og snoreklipning er borgmesteren.
De lokale medier skal som bekendt også tjene penge.
Og spørgsmålet er så her: Hvem har midlerne til dyr annoncering?  Det er næppe lokallisterne, som typisk ikke sponsoreres af partimæcener.
Valgkamp i Danmark ligner faktisk mere og mere de valgkampe, vi kender fra USA på den måde, at pengene bestemmer."

Spørgsmål: Hvad vil i gøre for at skabe mere fokus på jeres lister?
Svar: "Det vil jeg faktisk spørge pressen om – hvorfor tales lokallister ned i medierne?
– Hvorfor kører medierne ikke massive kampagner for, at afgørelser i kommunerne er lokale og derfor ikke bør være landspolitisk afhængige?
Der er mange sager og emner i kommunerne at tage fat på, og efter min opfattelse kan der sagtens rettes et øget fokus på borgmestre, der har siddet et utal af år.
Her er det næppe oppositionen, det lønner sig at være venner med…
Så måske vi også her skulle gå i amerikanske fodspor: borgmestre kan vælges for to valgperioder.
Vi anerkender jo udsagnet: ”magt korrumperer”".

Emnet om de udemokratiske bestemmelser vedrørende brevstemme-afgivelse behandles i en udsendelse på DR P1 lørdag den 19. oktober kl. 16.30

Emnet har også fået borgmesterkandidat Frank Skibby Jensen fra Lokallisten Holbæk til at komme med dette indlæg:
 
NÅR DEMOKRATIET I DANMARK SVIGTER:

Så sker det helt praktisk ved at borgene kan brevstemme eller stemme på biblioteker.
MEN fristen for aflevering af kandidatlisterne er først den 22. oktober.....
- Det betyder at det kun er de gamle politiske partier som borgerne kan stemme på !!!

Denne beslutning kommer fra Indenrigs og Økonomiministeriet, hvor de ellers har masser af jurister som ville kunne oplyse om, at denne praksis IKKE er i overensstemmelse med god valgskik - og det betyder at kun de gamle politiske partier er mulige at stemme på. - Det er IKKE demokrati, når borgerne IKKE har mulighed for at stemme frit imellem de opstillingsberettigede...

Socialdemokratiet syntes åbenbart IKKE at det er et problem (ikke for dem jo..)

Der er klaget til indenrigsministeriet over den åbenlyse udemokratiske praksis og den klage tilslutter jeg mig som borgmesterkandidat for lokallisten Holbæk.

Jeg er rystet over, at Danmark som stat kan optræde på denne udemokratiske måde.
 
Med Venlig Hilsen
Frank Skibby Jensen

YouTube-partner - Digital Formidler og Projektleder
 

For Lokallisterne er det ikke afgørende hvem, vi samarbejder med, men hvad vi samarbejder om.

Derfor er vi parate til samarbejde til alle sider, når vi efter næste kommunalvalg forhåbentlig igen er repræsenteret i KL's bestyrelse. Når blot det kan gavne Lokallisternes sag og synspunkter på det kommunale selvstyre.
Det er nemlig vigtigt for Lokallisterne, at det kommunale selvstyre ikke forringes yderligere.
Kommunestyrets "grundlov" er retten til forskellighed, hvilket har været under pres fra centralt hold de seneste år. Lokallisterne er ikke imod forbedringer og ensartethed, hvor det er til gavn for borgerne, men vi er imod, når folketingspolitikere generaliserer og dømmer alle kommuner over een kam, når der dukker uheldige sager op i pressen. Man hører i sådanne tilfælde alt for ofte bemærkninger som "Kommunerne er også alt for dårlige til .... o.s.v.".
Det er ikke fair. Rigtig mange kommuner - langt de fleste - løser deres opgaver seriøst og samvittighedsfuldt.
Lokallisterne er parate til at arbejde for, at kommunerne fortsat kan få lov til det.

Oktober 2015 :
De mindre lokalsamfund taber på både fordelingen af "ældremilliarden" i h.t. økonomiaftalen mellem regeringen og KL - og på Regeringens besparelses- forslag i udspillet til ny finanslov.
LOKALLISTERNE
er utilfredse hermed. - Læs
her.