24. september 2017:
Kommunalbestyrelsesarbejde er krævende: Hvordan giver vi lokalpolitikere de bedste vilkår ?
Kronik af afdelingschef, COK, Claus Damgaard i "Danske Kommuner".

24. september 2017:
Maria Steno, Lokallisten, Rudersdal: Vind valget arbejdsdeling i partiet - Læs
her.

13. august 2017:
Maria Steno, Lokallisten Rudersdal: "Tre kommunalpolitiske ferieminder". - Læs
her.

04. december 2016:
Maria Steno, Rudersdal-listen; efter den nye regeringsdannelse: "Stop snakken om ministerbiler og "ben"".
Læs
her.

14. juni 2016:
Nyhedsmagasinet Kommunen.
Kommunale beslutningstagere er populære på Folkemødet.
- Det skriver kommunalbestyrelsesmedlem fra Lokallisten Rudersdal, Maria Steno. - Læs
her.

06. juni 2016:
Altinget: Forhandlingerne om Planloven og kommunernes økonomi fortsætter.- Læs
her.
                Det handler økonomiforhandlingerne om.- Læs her.

29. maj 2016:
Altinget DK: Stor forskel på kommuners kultur-tilbud. - læs mere
her. og her.

10, maj 2016:
Hjort forbereder sig på forlist kommuneaftale
Der er ingen penge at komme efter i næste års økonomiaftale med kommunerne, pointerer finansministeren.
Før der overhovedet er taget hul på forhandlingerne om kommunernes økonomi for næste år, forbereder finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) sig på et sammenbrud.

Det skriver skriver berlingske / Politiko. - Læs mere her.

LOKALLISTERNE bakker op om KL's holdning og ønsker/krav til en fair kommuneaftale.

10. maj 2016:
GYMNASIERNE VIL OVERTAGE 10. KLASSE.
Det skriver ALTINGET. - Læs mere
her.  -  Der foreligger p.t. ikke nogen reaktion fra KL.

10. maj 2016:
REGERINGEN VIL AFSKAFFE PSO-AFGIFTEN.
Det skriver ALTINGET. - Læs mere
her.
LOKALLISTERNE deler KL's glæde herover.

Jørgen Brøgger, Borgerlisten Syddjurs.

Jørgen Brøgger
Borgerlisten Syddjurs.

Sammendrag af Politiken, 14. april og JyllandsPosten 15. april 2016:
Jørgen Brøgger, fhv. borgmester i Ebeltoft (Borgerlisten) 70 år, den 15. april.
Fhv. borgmester i Ebeltoft, Jørgen Brøgger tog sin præliminæreksamen fra Ebeltoft Borger- og Realskole i1963 og fik 3 år senere svendebrev som tømrer. Efter i 1968 at have færdiggjort sin uddannelse som bygningskonstruktør aftjente han sin værnepligt i Søværnet. I 1972 blev han underofficer på Skoleskibet Danmark og grundlagde året efter sit eget arkitektfirma sammen med en kompagnon,  inden han i 1977 blev eneejer af firmaet. I 1998 blev Jørgen Brøgger valgt ind i byrådet som 2. viceborgmester, og i 2002 blev han borgmester i kommunen. I 2007 blev han byrådsmedlem og 2. viceborgmester i den nye Syddjurs Kommune indtil 2015.
Jørgen Brøgger har i mange år været optaget af Fregatten Jylland. Fra 1980 til 2002 var medlem af den repræsentantskab, fra 1998 og til 2002 næstformand i bestyrelsen og fra 2002 bestyrelsesformand i Den selvejende Institution Fregatten Jylland. I år blev han udnævnt til æresmedlem af Fregatten Jylland.
Fra 1978 og ca. 20 år frem var han vurderingsmand for Købstædernes Alm. Brandforsikring. I 1981 blev han udpeget af Vestre Landsret som lægdommer ved Boligretten. I en årrække var han bestyrelsesformand for Ebeltoft Håndværker-, Industri- og Borgerforening. Desuden har han bl.a. været medlem Beredskabskommissionen, Det Sociale Nævn (statsforvaltningen, Ringkøbing), Fælles Ankenævn Djursland og Brugerrådet ved Naturstyrelsen Kronjylland.
Han har modtaget flere hædersbevisninger og er bl.a. æresmedlem af Fregatten Jylland, Ebeltoft Marineforening, Elsegaarde Jagtforening og har modtaget Niels Ebbesen-medaljen.

Anders Gerner Frost (t.h.) "Nyt Gribskov". - Her fotograferet ved Lokallisternes generalforsamling den 10. marts 2016 sammen med Lokallisternes nye landsformand, borgmester John Brædder, Guldborgsund.

19. marts 2016:
Lokallisternes nyvalgte næstformand, Anders Gerner Frost, Nyt Gribskov, fyldte 40 år den 19. marts. - Anders Gerner Frost har i 12 år været selvstændig ejendomsmægler og er medejer af fire nordsjællandske danbolig-afdelinger.
Frost's kommunalpolitiske karriere begyndte på Frederiksberg, hvor han 1998-2001 var konservativt medlem af kommunalbestyrelsen. Siden 2010 har har han været medlem af Gribskov Byråd. Frost var oprindeligt indvalgt for De Konservative, men brød med partiet i 2013 og dannede lokallisten Nyt Gribskov sammen med tre andre byrådsmedlemmer.Ved valget i 2013 genvandt listebn de fire pladser i byrådet, og frost er i denne byrådsperiode medlem af Økonomiudvalget, Erhvervs- og Turismeudvalget, Teknisk Udvalg, og Kultur- og Idrætsudvalget samt formand for børne- og Ungeudvalget.
med stor selvstændig virksomhed og den store kommunalpolitiske aktivitet er der ikke tid til fritidsinteresser, så den sparsomme fritid udnyttes sammen med familien. Dog er han også fast engageret i TV-serien "Hammerslag" på DR. Anders gerner Frost er gift og har fire børn, tre piger og en dreng i alderes fra halvandet til tolv år.

Ved Lokallisternes generalforsamling den 10. marts 2016 blev Anders Gerner Frost valgt til ny næstformand i Lokallisterne i Danmark.

Lokallisterne ønsker rigtigt hjerteligt tillykke med den runde dag !

09. marts 2016:
Iflg. netmagasinet "Altinget" har 49 af landets borgmestre sendt en henvendelse til finansminister Claus Hjorth Frederiksen, hvor de kraftigt opfordrer regeringen til at afskaffe det omstridte omprioteringsbidrag. - Blandt de 49 borgmestre er de to lokalliste-borgmestre John Brædder, Guldborgsund og Tobias Birch Johansen, Læsø.
Det er interessant, at henvendelsen til finansministeren kommer i dag, dagen før KL Topmødet i morgen.
Lokallisterne i Danmark, der jo sætter kommunernessituation og det kommunale selvstyre højt, bakker helt og fuldt op om opfordringen til regeringen.

Februar 2016:
Sakset fra nyhedsmagasinet Danske Kommuner, nr. 6, 2016:

Lokallister i Danmark mener:
Det er i ellevte time, hvis yderområder og nære lokalsamfund skal sikres en fortsat levedygtig fremtid. Hvis alle skåltaler og valgløfter om "Et helt Danmark" og "Et Danmark i balance" o.s.v. skal have mening, skal der handling bag de fine ord. Det vil sige bevilling af de nødvendige økonomiske midler. Også til færgedrift til de mindre ø-samfund. Lokallisterne i danmark bakker derfor opm om øernes ønsker.

Februar 2016:

Axel Bredsdorff
Lokallisten, Rudersdal Kommune.

30-års jubilæum,
Axel Bredsdorff, Lokallisten i Rudersdal Kommune, havde ved årsskiftet været medlem af Birkerød Byråd ogn efterfølgeren Rudersdal  Kommunalbestyrelse i 30 år.
I tiden i Birkerød blev det til 12 år år som viceborgmester, 5 måneder som vikarierende borgmester under forberedelserne af kommunesammenlægningen, 13 år som formand for Miljø- og teknikudvalget og en enkelt periode som formand for Børne- og Ungeudvalget.
I Rudersdal er Axel Bredsdorff i dag formand for Byplanudvalget samt medlem af Økonomiudvalget og af Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget samt i bestyrelsen for Allerød-Rudersdal Forsyning og Vedbæk Havnebestyrelse. Han er uddannet cand.scient. og arbejder som vicerektor påFrederiksværk Gymnasium og HF.

Lokallisterne i Danmark ønsker rigtigt hjerteligt tillykke med jubilæet !

Februar 2016:
 

Moda Madsen
Lokallisten, Rudersdal Kommune

Under den faste rubrik "Time Out" bringer nyhedsmagasinet Danske Kommuner i nr. 05, 2016, et portræt om/med Mona Madsen, Lokallisten i Rudersdal Kommune.

Se artiklen her og/eller her.

Februar 2016:

"Skæv Sundhed kræver fælles indsats".
Guldborgsunds borgmester, John Brædder, Guldborgsundlisten, bringer sammen sin borgmesterkollega i Lolland Kommune (Holger Skou Rasmussen (S)) og regionsråds-formand i Region Sjælland (Jens Stenbæk (V)) en fælles kronik under ovenstående overskrift. - Indlægget handler om et stort anlagt fælles projekt, "broen til Bedre Sundhed", hvor de to kommuner sammen med regionen, de praktiserende læger ig  Business LF er gået sammen om at styrke og udvikle en fælles og mere helhedsorienteret indsats. I kronikken heddeer det blandt andet: "Vi er nødt til at se på vores sundhedsindsats fra et nyt og mere fælles perspektiv. Det handler om at sikre en bedre balance, skabe mere sundhed og mindre ulighed. En opgave, vi bedst kan løse i fællesskab".
Læs hele kronikke
her.

Januar 2016:

Arne Ebsen, Svendborg.
"Forbløffende flabet finansminister"
Efter det nyligt overståede KØF-møde i Aalborg bringer Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, nr. 03, 2016, bringer et blogindlæg fra lokalliste-politiker Arne Ebsen (Tværsocialistisk liste, Svendborg) med ovenstående overskrift. Arne Ebsen går her hårdt i rette med finansministerens optræden på KØF-konference.
Læs blog-indlægget
her
Arne Ebsen er en flittig blogger om lokalpolitiske forhold. Læs mere om Arne Ebsen her.