Hvordan opstår lokallister?

Hvordan opstår lokallister?

De fleste lokallister opstår i erkendelse af, at lokalpolitik og landspolitik skal holdes adskilt.

Kommunerne og staten varetager hver sine opgaver og har derfor behov for hver sin politiske organisering.

I lokalsamfundet drejer det sig om de nære ting. I mange tilfælde ønsker borgerne ganske enkelt at tage sagerne i egen hånd uden samtidig at forpligte sig til en bestemt ideologi.

En liste kan opstå i utilfredshed med politiske beslutninger eller som en følge af et behov for fornyelse eller forandring.


Ikke protestlister

Det er under alle omstændigheder vigtigt, at lokallisterne engagerer sig i alle de kommunalpolitiske områder og fremstår som et selvstændigt tilbud til borgerne.

Det er som regel ikke tilstrækkeligt at markere sig som en protest mod politikken på et enkelt område.