Politisk ståsted

Politisk ståsted

Man møder ofte det synspunkt, at lokallister ikke har nogen holdning, og at man aldrig ved, hvor man har dem. De bekender ikke kulør, påstås ofte fra partipolitisk hold. Det er ikke rigtigt!

Men i modsætning til partierne kan lokallisterne ikke henholde sig til en på forhånd fastlagt og defineret samfundsopfattelse.

Lokallisterne formulerer deres lokale valgprogram, som de går til valg på og derfor også er politisk forpligtet til at arbejde for.

Det kan indimellem gøre det svært at forklare, at vi på trods af uafhængighed af landspolitiske bindinger og ideologier alligevel har en holdning til vores lokalsamfund.

Meningen med lokallisterne er netop, at medlemmerne skal finde deres politiske ståsted med udgangspunkt i lokalsamfundets anliggender, uanset hvor de i øvrigt står i det landspolitiske billede.

Derfor kan man også nemt opleve, at personer med vidt forskelligt udgangspunkt kan stå bag den samme lokalliste. Vigtige områder som f.eks. skoler, institutioner, ældrepolitik og miljø behandles forskelligt fra kommune til kommune.

Det er derfor vigtigt, at lokallisterne arbejder forskelligt ud fra lokale ønsker og forventninger.

En lokalliste vil altid markere sin holdning til den lokale sag, aldrig henvise til en landspolitisk opfattelse.

Lokallisten er derfor politisk med klare holdninger til konkrete lokale spørgsmål.