Lokallisterne i Danmark har holdt generalforsamling i forbindelse med KL topmøde i Aalborg 16.03.2017

Dagordenen var som følger:

1) Valg af dirigent.
     Aase Nyegaard, Fælleslisten, Sønderborg

2) Formandens beretning
     Formand John brædder afgav beretning med efterfølgende debat. Beretningen godkendt.

3) Kassereren aflægger regnskab
     Kassereren Dan Andersen aflagde regnskab for 2016. Overskud på 414,18 kr. og   
     egenkapital på 6.746,73 kr. Regnskabet blev godkendt.

4) Fastsættelse af kontingent
     Uændret 250,- kr. årligt pr. liste (enkeltpersoner 100,- kr.)
     Kan indbetales på Spar Nord 9067 4587536108

5) Indkomne forslag
     Ingen

6) Valg af formandskab
     Punkt udgået

7) Valg af repræsentanter fra kommuner i de 5 regioner
     Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten Randers, blev nyvalgt. Den øvrige bestyrelse
     blev genvalgt

8) Valg til interne organer i Kommunernes Landsforening samt suppleanter
     Punktet udgået

9) Valg af politisk stemmetæller
     Aase Nyegaard, Fælleslisten, Sønderborg

10) Valg af 2 revisorer
       Erik Lorentzen, Fælleslisten Sønderborg, og Kristina Young, Hvidovrelisten, blev
       genvalgt

11) Tidspunkt for afholdelse af næste års generalforsamling
       Ved KL topmøde i marts 2018

12) Eventuelt
       Debat blandt de fremmødte


Ref. Dan Andersen
kasserer, Lokallisterne i Danmark
Lokallisten Hjørring
4193 77 30

Fra venstre: Næstformand Anders Gerner Frost, formand John Brædder, dirigent Aase Nyegaard